Xuất bản ngày 21/02/2020.

Lượt xem: 694

Hướng dẫn thiết kế ngược từ file scan 3D(.stl,.obj)

Chúng tôi sẽ minh họa quy trình thiết kế ngược qua 5 bước cơ bản sau:

Bước 1:

Import file scan 3D có định dạng .STL, OBJ vào phần mềm Geomagic-DesignX

Bước 2:

Chuyển gốc tọa độ bằng cách tạo ra những plan, Sketch 2D(Bước này rất quan trọng vì với tọa độ chuẩn, bạn sẽ xây dựng lại từng phần của model rất dễ dàng, tạo ra ít thao tác hơn và ít đau đầu hơn cho bạn sau này.

Bước 3:

Vẽ Sketch từng phần rồi thực hiện các lệnh Extrude,Revolve,.. tương ứng

Bước 4:

Hoàn thiện và đánh giá sai số(Analyze). Sau khi dựng xong toàn bộ, bạn phải Merge các phần của model lại với nhau(nếu có nhiều phần) và nhấn vào phần “Accuracy Analyzer(TM)” để đánh giá sai số

Bước 5:

Bước cuối cùng bạn Export ra file CAD(.X_T,.STEP,…..)

Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả!