Scan 3D bát đĩa gốm sứ(P.2)

Phần hình ảnh tiếp theo về dự án scan 3D, số hóa bát đĩa gốm...
Xem thêm

Scan 3D bát đĩa gốm sứ(P.1)

Dưới đây là một số hình ảnh về dự án scan 3D, số hóa bát...
Xem thêm