Scan 3d cơ thể người

Với công nghệ scan 3d, chúng ta có thể số hóa các bộ phận cơ...
Xem thêm

Scan 3D bát đĩa gốm sứ(P.2)

Phần hình ảnh tiếp theo về dự án scan 3D, số hóa bát đĩa gốm...
Xem thêm

Scan 3D bát đĩa gốm sứ(P.1)

Dưới đây là một số hình ảnh về dự án scan 3D, số hóa bát...
Xem thêm

Mối liên hệ giữa quét 3D(3D scanning), thiết kế ngược(Reverse engineering) và in 3D(3D printing)?

Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta lấy một thí dụ: Sao chép...
Xem thêm