Dựng file 3d theo yêu cầu. Đầy đủ định dạng gia công khuôn cnc, in 3d

dựng file theo yêu cầu

Từ file scan 3d hoặc từ hình ảnh mà khách hàng cung cấp. Bộ phận...
Xem thêm

Thiết kế 3d sản phẩm mẫu

Bạn cần thiết kế sản phẩm mẫu với file 3D chính xác, đẹp,...
Xem thêm

Thiết kế 3d, scan 3d heo đất tại An Bình

Hình ảnh chuyển từ file scan 3d thành file thiết kế(solid) heo đấtXem thêm