Thiết kế khuôn mẫu mọi chất liệu

Một số hình ảnh khuôn mẫu được thiết kế tại An Bình 3D:

Xem thêm

In 3d khẩu trang phòng chống Covid-19

Ứng dụng in 3D để phát triển sản phẩm mới cho khách hàng(Khẩu...
Xem thêm

Thiết kế chi tiết cơ khí, khuôn mẫu chính xác

Hình ảnh một số sản phẩm đã hoàn...
Xem thêm

Mối liên hệ giữa quét 3D(3D scanning), thiết kế ngược(Reverse engineering) và in 3D(3D printing)?

Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta lấy một thí dụ: Sao chép...
Xem thêm

Hướng dẫn thiết kế ngược từ file scan 3D(.stl,.obj)

Chúng tôi sẽ minh họa quy trình thiết kế ngược qua 5 bước cơ...
Xem thêm

Thiết kế ngược 3D chính xác nhất tại An Bình

Thiết bị chuẩn, đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm, kiến ​​thức...
Xem thêm