Thiết kế 3d sản phẩm mẫu

Bạn cần thiết kế sản phẩm mẫu với file 3D chính xác, đẹp,...
Xem thêm

Thiết kế 3d chi tiết cơ khí chính xác

Thiết kế 3D chính xác, chi tiết máy phức tạp, thay đổi kiểu...
Xem thêm

Thiết kế khuôn mẫu mọi chất liệu

Một số hình ảnh khuôn mẫu được thiết kế tại An Bình 3D:

Xem thêm

In 3d khẩu trang phòng chống Covid-19

Ứng dụng in 3D để phát triển sản phẩm mới cho khách hàng(Khẩu...
Xem thêm

Thiết kế chi tiết cơ khí, khuôn mẫu chính xác

Hình ảnh một số sản phẩm đã hoàn...
Xem thêm

Mối liên hệ giữa quét 3D(3D scanning), thiết kế ngược(Reverse engineering) và in 3D(3D printing)?

Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta lấy một thí dụ: Sao chép...
Xem thêm