Xuất bản ngày 10/03/2020.

Lượt xem: 155

Thiết kế chi tiết cơ khí, khuôn mẫu chính xác

Hình ảnh một số sản phẩm đã hoàn thiện:

Thiết kế kính mắt để phát triển sản phẩm mới
Thiết kế hộp đựng thiết bị điện theo yêu cầu
Mặt trong hộp đựng thiết bị điện
Nắp hộp
Sản phẩm hoàn thiện
Thiết kế khuôn ngói

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới số ĐT: 0985.356.690