Công nghệ in 3d ứng dụng trong phẫu thuật cắt bỏ u thận

chụp CT thận 3

Công nghệ in 3d được ứng dụng trong phẫu thuật cắt bỏ khối...
Xem thêm