In 3D – Tạo mẫu nhanh

Lợi ích của bạn khi sử dụng dịch vụ in 3D:

Chế tạo, sản xuất ra vật mẫu với thời gian ngắn hơn so với đúc phun rất nhiều lần, sản xuất có thể bắt đầu gần như ngay lập tức.

Máy in 3D có thể tạo ra hầu hết tất cả các hình dạng từ nhiều loại vật liệu. Có thể đạt được các tính chất hóa học và cơ học mong muốn trong bất kỳ thiết kế nào.

Tạo mẫu nhanh và sản xuất hàng loạt là những ứng dụng mà máy in 3D tiết kiệm chi phí hơn đáng kể so với kỹ thuật sản xuất truyền thống.

An Bình hiện tại có nhiều công nghệ in đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng: SLA, SLS, FDM……

In 3d tạo mẫu khẩu trang y tế: