Đào tạo công nghệ thiết kế ngược

Mục tiêu của khóa đào tạo này là cung cấp cho người dùng cách sử dụng phần mềm chuyên dụng Geomagic-DesignX, từ dữ liệu lưới(Mesh) xây dựng nên file định dạng solid.

Với hình thức dạy “cầm tay chỉ việc”. Khi kết thúc khóa học, học viên có thể thiết kế thành thục các sản phẩm chi tiết máy từ đơn giản đến nâng cao.

Học viên sau khi học xong có thể làm việc, cộng tác với chúng tôi hoặc sẽ được giới thiệu tới đơn vị đối tác của An Bình.

Ai có thể tham gia khóa học?

+ Mong muốn làm việc trong lĩnh vực thiết kế ngược, gia công khuôn mẫu…
+ Nâng cao trình độ sử dụng phần mềm Geomagic-DesignX