Thiết kế 3d chi tiết cơ khí chính xác

Thiết kế 3D chính xác, chi tiết máy phức tạp, thay đổi kiểu...
Xem thêm

Thiết kế 3d, scan 3d heo đất tại An Bình

Hình ảnh chuyển từ file scan 3d thành file thiết kế(solid) heo đấtXem thêm

Thiết kế khuôn mẫu mọi chất liệu

Một số hình ảnh khuôn mẫu được thiết kế tại An Bình 3D:

Xem thêm

Thiết kế chi tiết cơ khí, khuôn mẫu chính xác

Hình ảnh một số sản phẩm đã hoàn...
Xem thêm